İçeriğe geç
Home » Tarihçemiz

Tarihçemiz

“1991’DEN BERİ TOPLUMLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”

Derman’ın hikayesi Eylül 1991’de Hackney’ deki birkaç mahalle doktoru ve birkaç çalışanı ile toplumlarımızın sağlık danışmanlığı ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurulması ile başladı.

“Derman” kelimesi hem Kürtçe’de hem de Türkçe’de aynı anlama gelmektedir: güç, çözüm ve şifa. Derman Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumları içinde gelişmiş ve hala sağlam bir şekilde bu toplumlar içinde yer almaktadır. 1991 yılında Hakney’de yerel mahalle doktorları ve Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile kurulmuştur.

Derman’ın var olma nedeni, Kürt ve Türk toplumlarının yaşam kalitesini önemli ölçüde yükseltmek ve bunun devamını sağlamak için bütünlüğe dayalı sağlık ve sosyal bakım servislerini sunmaktır.

Önümüzdeki kaçınılmaz zorluklara rağmen Derman gelecek yıllarda Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarının yaşamında olumlu değişiklikler yapabilecek güçtedir. Derman 20 yıl boyunca gelişti ve saygınlık kazandı. Geriye dönüp baktığımızda 20 yıl önce bir mahalle doktorunun küçük bir odasından Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarına sunulmaya başlanan hizmetlerimizin geçen yıllar boyunca artarak devam etmesinden dolayı gurur duyuyoruz.

Derman şuanda Kürt, Türk Kıbrıslı ve Doğu Avrupadan gelmiş Türk toplumlarının bireylerine Sağlık Danışmanlığı, Konuşma ile Terapi, Ruh Sağlığını Destekleme ve Geliştirme, Sosyal Haklar Danışmanlığı, Şiddet Gören Kadınlara Destek ve Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Destek Servislerini içine alan sağlık ve sosyal bakım hizmetleri sunmaktatır. Başta Hackney olmak üzere finansal destek aldığımız Londra’daki diğer bazı bölgelerde de her yıl 5,000 e yakın kişiye 15,000 kezden daha fazla hizmet sunmaktayız.

YIL YIL ÖNEMLİ BAZI BAŞARILARIMIZ VE YILLAR İÇİNDE DERMAN DAKİ DEĞİŞİKLERLE TARİHÇEMİZ:

EKIM 1991

 • Yerel mahalle doktorları ve Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile Türkçe ve Kürtçe Konuşan Toplumlar için Sağlık Danışmanlığı ServisleriBu servislerin kurulmasındaki amaç buraya yeni göç etmiş bu toplumların bireylerinin temel sağlık servislerinden en hızlı bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamaktı.
 • Yıldız Biray and Ahmet KocamanDerman’ın ilk çalışanları oldu.

1992–1993

 • Konuşma ile Terapi Servisi başladı.

1994-1995

 • Ruh Sağlığı Konferansı düzenlendi.
 • Toplumlarımızı sağlıklı yaşamın gerekleri üzerine bilgilendirmek ve onları bu yönde daha fazla teşvik etmek için Sağlık Fuarı/Festivali düzenlendi.
 • Gerekli başvurular yapılarak bir kurum haline geldik.

1996

 • Adımız değişti – Türkçe ve Kürtçe Konuşan Toplumlar için Sağlık Danışmanlığı ve Konuşma ile Terapi Servisleri.
 • Gönüllü bir kurum olarak kayıdımız yapıldı.
 • Yeni Projeler eklendi: Healthy Hearts Project, the Sexual Health Project with Statham Grove Surgery and the Turkish/Kurdish Refugee Mental Health Adolescent Mental Health Project.

1997-1998

 • Yeni servisler ve yeni projelerle daha da büyüdük. İlk defa detaylı bir şekilde gelecek yıllara dönük bir İş Planıhazırlandı.
 • Hear Our Voice Project/Sesimizi Duyun Projesi– Bu projeyle Türk ve Kürt göçmen ailelerinin çocuklarıyla onların ruh sağlıklarını etkileyen konular/sorunlar üzerine görüşmeler yapılıp bunlar video’ya alındı.
 • Parenting Project/Ebeveyn Projesi (pilot) – Bu proje ile Türk ve Kürt göçmen ailelerinin İngiltere de çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlar incelendi ve onlara bu zorluları aşabilmelerinde destek olunmaya çalışıldı.

1999-2000

 • Algın Saydar Derman’in ilk genel müdürü oldu. Toplumlarımızın yeni ihtiyaçları yeni servisler geliştirmemize ön ayak oldu.
 • Ruh Sağlığı Destek Servisi
 • Sosyal Haklar Danışmanlığı Servisi başladı.
 • Sigara Bırakma Danışmalığı Servisi hizmete başladı.

2001

 • Kuruluşumuzun 10’uncu yılını kutladık.Yeni isim, yeni büro ve daha da büyüdük. (8 servis, 18 çalışan)
 • Yeni ismimiz: DERMAN for the wellbeing of the Kurdish and Turkish Communities. Tam gün çalışan bir genel müdür.

Yeni Servisler:

 • Derman Eğitim Danışmanlğı Servisi– Ailelere çocuklarının okulları ile olan ilişkilerinde yardım edip çocukların başarı oranlarının yükseltilmesi konularında yardım edildi.
 • Derman Gözetim Hizmetleri Servisiverilmeye başlandı.

2002

 • Derman Haringey bölgesinde hizmetlere başladı Haringey Derman Bridge Project başladı. Derman pilot proje olarak Saglık Danışmanlığı Servisini Haringey bölgesinde yaşayan Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarına da sunmaya başladı.

2003-2004

 • Toplumlarımızın ihtiyaçları çoğaldıkça açığa çıkan eksiklileri giderecek yeni servisler kurmaya ve yeni projeler üretmeye çalıştık.

2005-2006

 • Derman Eğitim Danışmanlğı Servisi sona erdi.
 • Başarıyla yürütülen 3 yılın sonunda Derman Gözetim Hizmetleri Servisi de sona erdi.

2006-2007

 • Ruh Sağlığı Konferansı düzenledik– Dünya Ruh Sağlığı gününe atfen düzenlediğimiz bu Konferansta Türk ve Kürt toplumlarımızda ki erkeklerin intihar olayları ve bunların nasıl onlinebileceği üzerinde duruldu.
 • Voice of Men/Erkeklerin Sesi –Türk ve Kürt toplumlarımızda ki erkeklerin intihar olaylarını inceleyen araştırmamız düzenlediğimiz mental health konferansında bir rapor olarak sunuldu.
 • Parenting Fund’dan sağladığımız 2 yıllık mali destek sayesinde Derman Ebeveyn Servisini yıllar sonra yeniden başlattık.

2007-2008

 • Ruh Sağlığı Servisimiz genişledi. Yalnızca destek projesi olarak değil aynı zamanda toplumu bilinçlendirme, bilgilendirme, ruh sağlığını geliştirme ve koruma alanlarında da hizmet verdik. Konuşma ile Terapi Servisimiz, toplumlarımızın ruh sağlığına yaptığı katkı açısından vazgeçilmez oldu.
 • Sağlık Danışmanlığı Servisimizin Hackney ve Haringey’de 10,756 kişiye 17,812 kez servis götürdü. Bu gerçekten inanılmaz bir sayı ve bir rekordu. Artan ihtiyacı karşılayabilmek için bazı mahalle doktorlarında çalışma saatlerimizi arttırdık. Hizmetlerimizden yararlananlarla toplantılar düzenleyip servislerimizle ilgili düşüncelerini, öneri ve eleştirilerini sorduk. Toplumlarımız için önemli olan sağlık konularında toplantılar düzenledik.
 • Haringey’de, Bölge Temel Sağlık Servisi, CIC-EPP ve Kıbrıslı Kadınlar Projesi ile ortaklaşa çalışarak Uzman Hasta Programı kurslarını organize ettik. Bu kurslarla, Sağlık Danışmanlığı Servislerimiz, sağlıklı yaşam ve sağlık konularda bilgi ve bilincin yükselmesi çalışmalarına ağırlık verdi. Hackney’de de kişileri bu kurslara havale ettik.

2008-2009

 • Ebeveynlerin sorunlarının konuşulduğu bir konferans düzenledik. Bu konferansın sonunda da ebeveyn sınıflarımıza katılan ailelere katılma belgelerini taktim ettik.
 • Çocuk Yetiştirme Kitabı– Derman Ebeveyn Servisinin hazırladığı bu kitapla ailelere çocukları ile olan ilişkilerinde yardımcı olacak birçok değişik konulardaki bilgileri biraraya getirmeye çalıştık.
 • Yeni proje – Çocuk ve Gençlere Yönelik Konuşma ile Terapi Servisi:Bu proje Türk Kürt ve Kıbrıslı Türk çocuklara, gençlere ve onların ailelerine destek vermek için Mayıs 2008’de başlatıldı. Bu servis kapsamında 11-17 yaş arası çocuk ve gençlere Hackney’deki iki okul bünyesinde konuşma ile terapi sunudu ve aynı zamanda ailelere yönelik Ruh Sağlığı bilgilendirme seminerler düzenlendi.
 • İki yıldır verdiğimiz Ebeveyn Servisimiz sona erdi.
 • Finansal destekler devam etmeyince son 3 yıldır Haringey bölgesinde toplumlarımıza verdiğimiz Sağlık Danışmanlığı ve Konuşma ile Terapi Servislerimiz maalesef sona erdi.

2009-2010

 • İlk Haber Bültenimizi çıkartık– Derman’ın tüm çalışmalarını tanıtmak ve itibarını artırmak için bülten çıkartmaya başladık.
 • Hackney Belediyesi’nin Çocuk ve Gençlik birimine kültürel danışmanlık hizmeti vermeye başladık.
 • Shoreditch Spa ile ortak Hackney’de çalışan herkese açık ruh sağlığı sorunları olanlara yardımcı olmak amacıyla Ruh Sağlığı İlk Yardım Kurslarıdüzenledik.
 • Hackney Uyuşturucu ve Alkol Ekibi (DAAT)’ın desteğiyle 12-24 yaş arası Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk gençlere ve ailelerine yönelik alkol ve uyuşturucu konusunda bilgilendirme hizmeti verdik.
 • Kumar Bağımlıları ve Onların Ailelerine yardımcı olmak amacıyla GamCare ile ortak bir Konuşma ile Terapi Servisi vermeye başladık.
 • 2010 – 2013 yıllarını kapsayan Yeni Çalışma Planımızı hazırladık.Derman dışından bir uzman tarafından servislerimizin değerlendirildiği bir rapor hazıırlandı. Bu raporda belirtilen temel noktalar şunlardı: ‘Derman servislerini kullananlar bu hizmetlerden çok memnun kaldıklarını söylediler. Tüm çalışanlar ve servis kullanıcıları sınırlı olanaklara rağmen Derman’ın kaliteli bir hizmet verdiği ve toplumun karmaşık sorunları nedeniyle daha uzun dönemli mali kaynaklara ihtiyac olduğu vurgulandı. Profesyoneller Derman’ın desteği olmadan bölgede yaşayan Kürt, Türk ve Kıbrıslı Türk toplumuna iyi bir hizmetin verilemeyeceği yorumunda bulundular.’
 • Algın Saydar son 10 yıldır başarıyla yürüttüğu genel müdürlük görevinden emekliye ayrılırken yine uzun yıllardır Derman’ın ruh sağlığı bölümünde değişik görevlerde bulunan Nursel Taş yeni genel müdürümüz oldu.

2010-2011

  • 20’inci kuruluş yılımızı kutladık. Derman kişilerin hayatına olumlu katkı yapmaya devam ediyor.
  • Yeni Proje – Aile içi Şiddete Karşı Yardım ve Destek Servisi: Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarında zorla evlendirilme, ev içi ve namusa dayalı şiddete mazur kalan kadınların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik yardım ve destek hizmeti vermeye başladık.
  • Derman Shoreditch Spa tarafından Sağlıklı Hackney Standart Ödülüne layık görüldü.


  KESİNTİLER….. KESİNTİLER……
  Finansal bakımdan birçok kesintilerin olduğu/olacağı bir döneme girdik.

2011-2012

 • Derman PQASSO – Kalite Güven Belgesi – ni almayı başardı. PQASSO seviye 1 kalite belgesini almak Derman olarak verdiğimiz yüksek kaliteli servislerin ve idari anlamda da başarılı bir şekilde yönetilen bir kurum olduğumuzun açık bir göstergesidir.
 • Derman Türkiye Araştırmaları ve Kalkınma Merkezi tarafindan verilen Toplumsal Başarı Ödülünü aldı. Hayır Kurumları dalında halkımızın bizi aday göstermesi; 20 yıldır Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarına sunduğumuz hizmetlere bir teşekkür olarak bu ödüle layık görülmemiz bizim için bir övünç kaynağı oldu.
Bizi destekleyin